Ομοιοπαθητική

Είναι  μια φυσική ιατρική  που χρησιμοποιείται από 200 εκκατομύρια ανθρώπουςσε όλο τον κόσμο για την θεραπεία οξείων και χρόνιων καταστάσεων.

Βασίζεται στον νόμο "όμοια θεραπεύουν όμοια".

Με άλλα λόγια , λαμβάνοντας μια ουσία σε μικρές ποσότητες, θεραπεύοναι τα ίδια συμπτώματα που προκύπτουν από την ίδια ουσία αν ληφθει σε μεγάλες ποσότητες.

Η Ολιστική φύση της Ομοιοπαθητικής σημαίνει πως κάθε ασθενής θεραπεύεται σαν μοναδικά άτομο, καθώς το σώμα, ο νους, το πνεύμα και η ψυχή του κινητοποιούνται για την διαχείρηση και την πρόληψη της ασθένειας.

Το πιο κατάλληλα ενδεδειγμένο φάρμακο επιλέγεται βασισμεένο στην ατομικότητα των συμπτωμάτων , διεγείροντας έτσι την θεραπευτική ικανότητα του κάθε ασθενή.

© 2018 by Mairi Varnava. All rights Reserved.