Ομοιοπαθητική

Είναι μια φυσική ιατρική  που χρησιμοποιείται από 200 εκκατομύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο για την θεραπεία οξείων και χρόνιων καταστάσεων.

Βασίζεται στον νόμο "όμοια θεραπεύουν όμοια".

Με άλλα λόγια , λαμβάνοντας μια ουσία σε μικρές ποσότητες, θεραπεύοναι τα ίδια συμπτώματα που προκύπτουν από την ίδια ουσία αν ληφθεί σε μεγάλες ποσότητες.

Η Ολιστική φύση της Ομοιοπαθητικής σημαίνει πως κάθε ασθενής θεραπεύεται σαν μοναδικό άτομο, καθώς το σώμα, ο νους, το πνεύμα και η ψυχή του κινητοποιούνται για την διαχείρηση και την πρόληψη της ασθένειας.

Το πιο κατάλληλα ενδεδειγμένο φάρμακο επιλέγεται βασισμεμένο στην ατομικότητα των συμπτωμάτων , διεγείροντας έτσι την θεραπευτική ικανότητα του κάθε ασθενή.


© 2018 by Mairi Varnava. All rights Reserved.