Βελονισμός

Στην Κίνα, ο Βελονισμός χρησιμοποιείται για την θεραπεία των ζώων εδώ και 3000 χρόνια.

Είναι ένα μέρος ενός Ολιστικού θραπευτικού συστήματος που ονομάζεται Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική. (T.C.M)

Σύμφωνα με την T.C.M, η ζωτική δύναμη κάθε ζώου, το qi, κινείται μέσα σε κανάλια που λέγονται μεσημβρινοί.

Υπάρχουν 7 yang και 7 yin μεσημβρινοί.

Η ασθένεια είναι το αποτέλεσμα μιας ανισορροπίας του qi.

Διεγείροντας ειδικά σημεία πάνω στην πορεία των μεσημβρινών, επηρεάζεται η λειτουργία οργάνων ή ιστών.

Ο Βελονισμός πιστεύεται πως εξισορροπεί το QI, υποστηρίζοντας τον οργανισμό να θεραπεύσει την ασθένεια πραγματοποιώντας φυσικές αλλαγές.

Χρήσεις Βελονισμού

Κλινικές καταστάσεις στις οποίες αυτή η συμπληρωματική θεραπευτική μέθοδος μπορεί να βοηθήσει περιλαμβάνουν: μυοσκελετικές διαταραχές , γαστρεντερικές διαταραχές, δερματολογικά προβλήματα ,και χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις.

Το εύρος και η  συχνότητα των θεραπειών εξαρτάται από το πρόβλημα.

© 2018 by Mairi Varnava. All rights Reserved.