Οι Εναλλακτικές θεραπείες που παρέχονται, ανάλογα με την περίπτωση είναι ο Βελονισμός, η Ομοιοπαθητική, τα Ανθοιάματα.


© 2018 by Mairi Varnava. All rights Reserved.